Kontaktní formulář

Jsme projektový a architektonický ateliér. Rádi vám budeme partnerem od úvodní analýzy pozemku, návrhu domu a interiéru, vypracování projektu až po vyřízení potřebných povolení. V roli generálního projektanta vám dodáme kompletní projektovou dokumentaci se vším, co budete potřebovat. Pro mnohé jde u stavby domu o největší životní investici a ta si zaslouží adekvátní přípravu. V našem ateliéru si zakládáme na upřímném vztahu s klientem, kvalitním projektu a otevřené komunikaci. Držíme slovo a termíny.

Architektura

Naším cílem je navrhovat kvalitní udržitelnou architekturu a funkční dispozice každému klientovi, na konkrétní pozemek, přímo na míru. Je pro nás zásadní zjistit vaše představy a získat vzájemnou důvěru tak, abychom mohli zhmotnit a zrealizovat vaše sny. Vizi představíme v propracované studii a vizualizacích. Projekty provádíme komplexně, proto vám můžeme nabídnout také návrh interiéru včetně jeho realizace.

Projektová a inženýrská činnost

V rámci předprojektové přípravy zajistíme veškeré potřebné podklady a průzkumy. Navážeme na odsouhlasenou studii a v rámci projektové fáze připravíme kompletní promyšlený projekt, bez kterého kvalitní stavba nemůže vzniknout. Vyřídíme veškerá potřebná povolení. Poradíme si s různými druhy staveb, stupni projektových dokumentací i se zajištěním dotací. Domy navrhujeme tak, aby v nich klienti měli zdravé vnitřní mikroklima.

Expertní a poradenská činnost

Abychom si ohlídali své projekty, musíme tomu rozumět. Zabýváme se tedy expertní činností: tepelně-technickými výpočty a optimalizací domů. Rádi poskytneme nezávislou
konzultační činnost.

Realizace a autorský dozor

Našim klientům poskytujeme součinnost při výběru zhotovitele stavby. Při realizaci stavby jsme účastníkem výstavby jako autorský dozor, kdy dohlížíme na kvalitu díla a spokojenost našeho klienta.

Atelier3 ikona

Průběh projektu

V průběhu celého procesu rádi osobně vysvětlíme a zodpovíme vaše dotazy.
Pro snazší představu se podívejte na časovou osu.

Seznámení
 • Úvodní schůzka s klienty
 • Specifikace požadavků a přání klienta
 • Analýza pozemků a dostupných podkladů
Pasport
 • (V případě rekonstrukce)
 • Zaměření stávajícího stavu
 • Provedení průzkumů a sond
 • Zakreslení stávajícího stavu
Studie
 • Koncept studie
 • Konzultace s klientem a odsouhlasení
 • Dokončení studie
 • Vizualizace
 • Návrh interiéru
PD pro stavební řízení
 • Konzultace s úřady
 • Provedení průzkumů
 • Vypracování dokumentace pro umístění stavby
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • Koordinace profesí
 • Průběžná komunikace s klientem
Inženýring
 • Vyřízení potřebných vyjádření a stanovisek
 • Vyřízení stavebního povolení
PD pro provedení stavby
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Koordinace profesí
 • Předání dokumentace klientovi
Stavba
 • Výběr zhotovitele stavby, součinnost klientovi
 • Realizace stavby
 • Autorský dozor
 • Dokončení stavby
 • Kolaudace a převzetí stavby
 • Stěhování do nového bydlení