Jsme tým projektantů a architektů, kteří přistupují k projektům komplexně, s respektem ke klientovi a důrazem na kvalitu návrhu. Klientovi jsme, v roli generálního projektanta, partnerem od předinvestiční analýzy přes architektonický návrh včetně interiéru, vypracování kompletní projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení až po autorský dozor. Projekty zpracováváme i koordinujeme ve 3D. Naši srdcovou záležitostí jsou energeticky úsporné a udržitelné stavby. Zaměřujeme se především na bytovou, rezidenční a občanskou výstavbu. Co je našim cílem? Precizní projekt, kvalitní stavba, spokojený klient a progres v našem oboru. 

ARCHITEKTURA

Architektonický návrh je neopomenutelnou fází projektu. Zaslouží si dostatek času a péče. Návrh dává stavbě tvář i duši, ale také její autenticitu a v neposlední řadě udává její cenu. Tato fáze je pro klienta i nás velmi důležitá a přistupujeme k ní od úvodního konceptu po finální dílo individuálně a komplexně, s ohledem na celkový kontext záměru. Rádi vám také zpracujeme návrh interiéru.

ARCHITEKTURA

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Projektová dokumentace navazuje na architektonický návrh. Vše potřebné konzultujeme s úřady. Zajistíme veškeré průzkumy i profese. Dokumentaci zpracováváme i koordinujeme ve 3D, aby bylo vše precizně vyřešeno již v projektové fázi. V rámci inženýrské činnosti vyřídíme veškerá potřebná povolení. Poradíme si s různými druhy staveb, stupni projektových dokumentací i se zajištěním dotací. Stavby navrhujeme tak, aby byly nejen energeticky úsporné, ale aby v nich klienti měli také kvalitní vnitřní mikroklima. Pravidelně našim klientům poskytujeme součinnost při výběru zhotovitele stavby a výběru technického dozoru stavebníka. Na průběh projektu se můžete podívat níže na časové ose.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

EXPERTNÍ
A PORADENSKÁ ČINNOST

Zabýváme se expertní činností, abychom si mohli ohlídat kvalitu svým projektů. Mezi tyto činnosti patří tepelně-technické výpočty, energetická koncepce a optimalizace budov. Také vám rádi poskytneme nezávislou konzultační činnost.

EXPERTNÍ
A PORADENSKÁ ČINNOST

AUTORSKÝ DOZOR

Při realizaci stavby zajišťujeme, jako zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor. Hlavní náplní této fáze je kontrola dodržování platné dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Předání myšlenek realizační firmě, aby projekt správně pochopila. Rádi s klientem provedeme také vzorkování materiálů. Dohlédneme na to, aby stavba byla kvalitní a klient spokojený.

AUTORSKÝ DOZOR

PRŮBĚH PROJEKTU

Průběh celého procesu s vámi rádi osobně projdeme a vše vysvětlíme. Pro lepší představu se nyní můžete podívat na časovou osu.

Seznámení
 • Úvodní schůzka s klienty
 • Specifikace požadavků a přání klienta
 • Analýza pozemků a dostupných podkladů
Pasport
 • (V případě rekonstrukce)
 • Zaměření stávajícího stavu
 • Provedení průzkumů a sond
 • Zakreslení stávajícího stavu
Studie
 • Koncept studie
 • Konzultace s klientem a odsouhlasení
 • Dokončení studie
 • Vizualizace
 • Návrh interiéru
PD pro stavební řízení
 • Konzultace s úřady
 • Provedení průzkumů
 • Vypracování dokumentace pro umístění stavby
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • Koordinace profesí
 • Průběžná komunikace s klientem
Inženýring
 • Vyřízení potřebných vyjádření a stanovisek
 • Vyřízení stavebního povolení
PD pro provedení stavby
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Koordinace profesí
 • Předání dokumentace klientovi
Stavba
 • Výběr zhotovitele stavby, součinnost klientovi
 • Realizace stavby
 • Autorský dozor
 • Dokončení stavby
 • Kolaudace a převzetí stavby
 • Stěhování do nového bydlení