Pasivní dům v polích

Lokace Niva
Stupeň studie, DUR+DSP, IČ, DPS
Rok dokumentace 2023
Rok realizace
Autor studie atelier3 & Jonáš Kuba
Autor dokumentace atelier3 
Fotografie

Navržený pasivní rodinný dům je umístěn na východní hranici zastavitelného území. Plně využívá potenciálu domu na samotě a prosklenými plochami se otevírá do krajiny Drahanské vrchoviny. Objekt je vhodně umístěný vůči světovým stranám. Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní dům se sedlovou střechou o dispoziční velikosti 8+kk.  Návrh vychází z venkovského typu rodinného domu. Hmota je doplněna o kvádr s plochou vegetační střechou, prvkem vstupního portálu a střešním vikýřem směrem do zahrady. 

Materiálové řešení využívají přírodních materiálů - dřeva a kamene, doplněné o omítku a ocel.

Pro objekt aktuálně zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci a návrh interiérů.