Dům ve Šlapanicích

Lokace Šlapanice u Brna
Stupeň studie, DUR+DSP, IČ, DPS
Rok dokumentace 2024
Rok realizace 2025
Autor studie atelier3 & Jonáš Kuba
Autor dokumentace atelier3
Fotografie

Novostavba rodinného domu vzniká v řadové zástavbě na místě demolovaného objektu. Navržený dům má tři bytové jednotky.
Jedná se o částečně podsklepenou novostavbu se šikmou střechou. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno obytné podkroví. Vzhledem k historickým okolnostem má sousední objekt orientovaná okna směrem na řešený pozemek a není tedy možné plně navázat na řadové domy v ulici. Z tohoto důvodu jsme navrhli odskočení od uliční čáry a vytvořili tak prostor před domem pro parkování tří automobilů.
K odlehčení celkové hmoty a současně sjednocení s uliční čárou je navržena lehká konstrukce s popínavou zelení.