Pasivní dům Velatice

Lokace Velatice
Stupeň demolice, DUR+DSP, IČ
Rok dokumentace 2023-2024
Rok realizace 2025
Autor studie Plus mínus nula
Autor dokumentace atelier3
Vizualizace Plus mínus nula

Jedná se o novostavbu rodinného domu pro mladou rodinu. Dům je navržen v pasivním standardu a vzniká na místě původního řadového domu.
Pří návrhu domu se musela zohlednit rozdílná výšková úroveň ulice a pozemku a také složité základové poměry.

Studie zpracoval architektonický ateliér PLUS MÍNUS NULA.
Naši prací bylo zpracovat kompletní projektovou dokumentaci a vyřízení inženýringu.