Komunitní centrum Point.A

Lokace Pardubice
Stupeň DUR+DSP, IČ
Rok dokumentace 2022-2023
Rok realizace
Autor studie 0,5 studio
Autor dokumentace atelier3 
Vizualizace 0,5 studio

Jedná se o návrh novostavby občanské vybavenosti - komunitního centra. V hlavním objektu se nachází kavárna se zázemím a komunitní sál s hygienickým zázemím. Ve vedlejším objektu se nachází sauna a floating. 

Hlavní objekt navazuje na ráz okolních objektů typu bungalov. Také vizuálně navazuje na mateřskou školku, která se nachází směrem na jih přes silnici. Komunitní centrum má obdélníkový tvar, sedlovou střechu a jeho dominantou je prosklená část fasády a střechy. Prostor působí vzdušně díky otevřenému prostoru až do střechy. 

Vedlejší objekt wellness je navržen jako obdélník s plochou střechou. Materiálově je sjednocen s hlavním objektem. 

Tyto objekty jsou propojeny zahradou s venkovním hřištěm.

K projektu jsme zařizovali kompletní projektovou dokumentaci včetně povolení stavby.