Pasivní dřevostavba Vrbátky

Lokace Vrbátky
Stupeň studie, DUR+DSP, IČ, DPS
Rok dokumentace 2017
Rok realizace 2022
Autor studie atelier3
Autor dokumentace atelier3
Fotografie Michaela Holly

Na okraji obce Vrbátky vyrostla jednopodlažní dřevostavba rodinného domu. Pozemek svou polohou a orientací vyzýval k navržení stavby v pasivním standardu, což se nám také podařilo. Jedinečná sloupková konstrukce z dřevěných I nosníků STEICO na základových pasech, tepelná obálka tvořená foukanou celulózou, prosklené plochy orientované na jihozápad, kompaktní jednotka PKOM4 od firmy Pichler, to vše bylo zárukou a správnou volbou pro návrh kvalitního a výjimečného rodinného domu na Moravě.
Rodinný dům je jednopodlažní, půdorysného tvaru L s orientací na jihozápad. Všechny konstrukce jsou navrženy jako difuzně otevřené s provětrávanou dřevěnou fasádou. Ohleduplný vztah k přírodě je zajištěn nejen volbou přírodního konstrukčního materiálu, ale také využitím ploché vegetační střechy, která si v letních obdobích udržuje své mikroklima a zabraňuje tím přehřívání interiéru. Správným návrhem předsazené střešní konstrukce je také zamezeno přehřívání vnitřních prostor v letních měsících. Naopak v zimním období pronikají sluneční paprsky do objektu, čímž je zajištěno maximum solárních zisků.
Objekt byl od počátku navrhován v pasivním standardu. Investor si může zažádat o dotaci v rámci programu NZÚ. 

Reference: Oslovil jsem ATELIER3 na projekci pasivní dřevostavby. Chtěl jsem mít kvalitní projekt, ve kterém by byly řešeny veškeré detaily a technické návaznosti stavby. S projektem i přístupem jsem byl po celou dobu spokojený a jistě bych ATELIER3 doporučil.
Adam Darat, Štětovice