Pasivní dům Pravlov

Lokace Pravlov
Stupeň studie, DUR+DSP, IČ, DPS
Rok dokumentace 2021
Rok realizace 2024
Autor studie atelier3 & Jonáš Kuba
Autor dokumentace atelier3 
Fotografie

Na návsi jihomoravské vinařské obce Pravlov vznikl na základě našeho návrhu a projektové dokumentace rodinný dům pro mladou rodinu. Novostavba vznikla v místě stávajícího řadového domu, který byl demolován.
V rámci návrhu byly zohledněny potřeby a přání rodiny, nutnost průjezdu do zahradní části pozemku a respektování architektonického rázu návsi. Obytná část domu se otevírá do dvorní, zahradní části pozemku směřující na jižní stranu.
Charakteristickým prvkem stavby je vystupující hmota schodišťového prostoru, která je opláštěna dřevěným obkladem. Ten současně odkazuje na tradiční venkovský přírodní materiál - dřevo.

Dům byl navržen v souladu s principy pasivní výstavby a umožnil klientům žádat o nejvyšší dotaci v programu Nová zelená úsporám.