Renovace domu Židenice

Lokace Brno - Židenice
Stupeň studie, DSP, IČ, DPS
Rok dokumentace 2020
Rok realizace 2022
Autor studie atelier3 & Jonáš Kuba
Autor dokumentace atelier3 
Fotografie Michaela Holly

Náš ateliér byl osloven paní investorkou ke zpracování celkové renovace řadového rodinného domu, návrhu obytného podkroví a úprav dispozice v přízemí.
Po provedení zaměření stávajícího stavu a analýze sond jsme zpracovali architektonicko-dispoziční řešení nového stavu. Bylo navrženo nové obytné podkroví s vikýři do uliční i dvorní části pro plnohodnotnější využití prostoru. Ve dvorním traktu, na stávající přístavbě, byla provedena vegetační střecha. Následně jsme zpracovali kompletní projektové dokumentaci včetně vyřízení všech potřebných povolení.

Realizaci domu zasáhlo již zdražování spojené s covidem. Stavbu se podařilo optimalizovat tak, aby byla ufinacovatelná.

Velmi kvalitní práci odvedl technický dozor pan Ing. Petrovský.

Projekt jsme optimalizovali tak, aby bylo možné si zažádat o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.