Rekreační dům v Podolí

Lokace Podolí
Stupeň DPS
Rok dokumentace 2020
Rok realizace 2023
Autor studie Plus mínus nula
Autor dokumentace atelier3 
Fotografie stavebník

Novostavba moderního rekreačního objektu je dvoupodlažní s částečně zapuštěným prvním podlažím. Dominantou domu je dřevěný fasádní obklad, který je proveden ošetřeným sibiřským modřínem a balkonová konzolová deska půdorysného tvaru L. Střešní konstrukce je pultová, směrem k severu. Střecha je vegetační extenzivní. 

Dispozičně je RO řešen jako 3+1 s technickým a hygienickým zázemím.

Reference: Náš architektonický ateliér PLUS MÍNUS NULA již dlouhodobě spolupracuje ve všech stupních projektové dokumentace s projekční kanceláří ATELIER3. Ať už se jedná o konzultační činnost během architektonicko - dispoziční studie nebo prováděcí projekt, se spolupráci jsme velice spokojeni jak po profesní, komunikační, tak lidské stránce. Dle našich zkušeností jsou výstupy ATELIER3 vždy precizní, odevzdány ve sjednaných termínech, s citlivým přístupem k architektonickému návrhu.
PLUS MÍNUS NULA, architekti