Rekreační dům Rožnov

Lokace Rožnov pod Radhoštěm
Stupeň studie, DUR+DSP, IČ, DPS
Rok dokumentace 2023
Rok realizace 2025
Autor studie atelier3 & Jonáš Kuba
Autor dokumentace atelier3
Fotografie

Architektonickým záměrem bylo navrhnout nenápadný venkovský objekt pro setkávání s rodinou. Rekreační objekt je zasazen do vzrostlé zeleně a částečně respektuje obrys původní chaty. Půdorysně se jedná o obdélník, který je zastřešen sedlovou střechou s mírným sklonem. Na severní straně fasádu opticky rozbíjí vstupní veranda, která navazuje svoji plochou střechou na zastřešení venkovní terasy na západní straně. Fasáda je z provětrávaného dřevěného obkladu.

Stavba je navržena jako dřevostavba z CLT panelů.