Rezidence Potamos

Lokace Brno
Stupeň DUR, DSP, inženýring, DPS, AD
Rok dokumentace 2022-2023
Rok realizace 2024-2025
Autor studie Ing. arch. Martin Habina
Autor dokumentace atelier3, s.r.o.
Fotografie

Novostavba rezidenčního domu je zasazena do stávající řadové zástavby. V proluce se podařilo navrhnout dům o kapacitě 81 jednotek a zeleném vnitrobloku. Navržený objekt má tři hlavní celky. Část pro parkování ve dvou podzemních podlažích a dva nadzemní objekty, které jsou propojeny vnitroblokem. Nadzemní části mají dvě křídla, které propojuje komunikační a technologické jádro.
Hlavní vstup do objektu propojuje funkčně uliční parter s klidovou částí zeleně v zahradě. Pocit komunitního sblížení obyvatelů umocňuje středová část mezi dvěma věžemi, jenž nabízí prostor pro odpočinek, či relaxaci ve stínu zeleně.
Objekt je navržen v nízkoenergetickém standardu s použitím velkorysého prosklení s efektem propojení obytných místností s exteriérem. Výhledy z jednotek směřovaných do zahrady nabízí krásné výhledy na Petrov.

Stránka s prodejem bytů zde.