Pasivní dvojdům Medlánky

Lokace Brno
Stupeň DUR+DSP, IČ, DPS
Rok dokumentace 2022
Rok realizace 2024
Autor studie Lena Vitorino
Autor dokumentace atelier3 
Fotografie

Na okraji Brna, na krásném mírně svažitém pozemku s východní a jihovýchodní orientací vznikly 2 samostatné polořadové rodinné domy. Dům je velmi dobře architektonicky promyšlen a je navržen v pasivním standardu.

Objekt je plně podsklepený, dvoupodlažní. Podsklepená část je využita jako technické zázemí a garáž. Nad druhým podlažím je navržena pochozí intenzivní vegetační střecha.