Nástavba domu v Tišnově

Lokace Tišnov
Stupeň studie, DUR+DSP, IČ
Rok dokumentace 2019
Rok realizace 2021
Autor studie atelier3
Autor dokumentace atelier3
Fotografie Michaela Holly

Pokud hledáte ideální využití dřevostavby v praxi, potom to je tento projekt v Tišnově. Díky vhodnému návrhu se nevyužívané podkroví bytového domu proměnilo na tři bytové jednotky v centru města.
Bytová nástavba je navržena jako moderní stavba “posazená” na klasickém bytovém domě. Tím je dosaženo splynutí dvou protikladů, kterým to spolu nesmírně sluší.
V kontrastu klasických dřevěných oken s hnědým rámem jsou voleny rámy v červeném tónu. K bílé fasádě je navržen dřevěný obklad z opalovaného dřeva. To vše umocňuje jedinečný vzhled.
Bytové jednotky jsou přístupné z dvorní části samostatnými vchody a to přes ocelové lávky, které jsou spojeny do dlouhé pavlače, která je v letních měsících také využívána jako terasa každého z bytů.
Celá dřevěná konstrukce stěn je ze systému “two by four”. Obvodové stěny jsou navrženy na nízkoenergetické standardy s tepelnou izolací z minerální vaty a provětrávanou mezerou, tvořenou opalovaným dřevem. Pro zajištění akustických požadavků na zamezení přenosu hluku mezi byty, byly použity v návrhu zdvojené konstrukce stěn. Tím bylo dosaženo maximálně možného útlumu mezi konstrukcemi.
Sedlová střecha, do které je zasazen podélný vikýř přechází směrem do zahrady v plochou střechu.

Reference: Psát referenci na ATELIER3 je pro nás radost. Spolupráce začala před 2,5 lety, kdy jsme se rozhodli přistavět další patro k našemu dvoupatrovému bytovému domu v Tišnově. Na doporučení jsme zkontaktovali ATELIER3. Chtěli jsme vše kompletně a na klíč a přesně to bylo splněno. Co bychom ale vyzdvihli nejvíce je: 1) srdečnost a vždy příjemné a vstřícné jednání Ing. Pospíšila, 2) vyřízení veškeré dokumentace, razítek, papírů atd. zvládli sami a vším úspěšně prošli i když to někdy nebylo snadné, 3) při hledání vhodných technologických řešení bylo mnoho nápadů právě ze strany ateliéru, 4) ze strany atelieru bylo vždy splněno, co slíbili, což je nám velmi blízké a sympatické, vč. ceny projektu. Je to určitý prvek, který měli naši dědové, kdy podání ruky a slovo byl dostatečný závazek. Ing. Pospíšil je v tomto ohledu člověk zcela jistě renesanční. Spokojenost s prvním projektem, byla tak vysoká, že jsme se s tímto týmem rozhodli spolupracovat na dalších dvou projektech. Služby ATELIERU3 můžeme tedy skutečně vřele a rádi doporučit.
MUDr. Markéta a MgA. Pavel Neckářovi, stavebníci